Fåglar ser färger bättre

En ny svensk studie visar att vår mänskliga syn inte kan avgöra vilken hanne fåglarna faktiskt uppfattar som den med vackrast färg, vårt färgseende duger helt enkelt inte till.

Studien är gjord på Uppsala universitet av Anders Ödeen och Olle Håstad, som förklarar varför människans syn är sämre.
- Vi är däggdjur, och däggdjur är mest nattaktiva och då lönar det sig inte att se färger bra. Fåglarna har ett mycket bättre färgseende. De har en speciell sensor som kan känna igen ultraviolett ljus och kombinationer med denna färg. Det som gör det intressant är att lista ut hur de här färgsignalerna uppfattas hos olika mottagare; människor, däggdjur och fåglar.