Högre och längre utomhuskonserter

Beslut har ändrats av miljökontoret. Nu tillåts högre ljudvolymer, längre in på natten i samband med utomhus konserter och offentliga tillställningar.
Det har framförallt varit Fyrishov som hittills haft särskilt hårda regler. Tidigare har en gräns för deras konserter satts till klockan tio på kvällen men nu har kommunen har alltså ändrat sig. Nu kommer stopptiden för musik i Uppsala vara klockan ett på natten mot lördag och söndag. Vardagar klockan elva. Ljudnivån får max vara 100 decibel för kringboende mot tidigare 90 decibel, vilket är halva ljudstyrkan. Kontakta reportern: Erik Möller