Skolbygge stoppas på grund av allergirisk

Uppsala kommun kommer inte att få starta en fullt utbyggd gymnasieskola i Läkemedelsverkets gamla lokaler innan det stall som finns i närheten har flyttats. Det beslutade byggnadsnämnden i går.
Antalet gymnasieelever ökar och Uppsala kommun behöver nya lokaler redan till hösten 2004. Men Byggnadsnämnden tycker att risken är för stor för att allergiker mår dåligt av att gå i skolan så nära ett stall och säger att innan stallet flyttats så kan man i alla fall inte ha skola i alla lokalerna. Tidigare har Miljökontoret sagt nej till skolan på grund av allergirisken.