uppsala

Studentkåren kritisk till utredning

Uppsala studentkår är kritisk i sitt remissvar om den så kallade kårobligatorieutredningen. Utredningens förslag ökar kårernas beroende av universitetet, och är inte rätt lösning för att säkra kvaliteten i studentmedverkan och studiesocial verksamhet menar kåren.

- Det blir ett helt annat beroende av högskolan och staten. Det blir den stora skillnaden för kårer och nationer. Istället för att vara finansierade av studenters medlemsskap, så blir de finansierade av staten, och då kommer ju också kraven, med direktiv om vad verksamheten ska handla om, säger studentkårsordföranden Louise Callenberg.

Utredningen, som gjorts med utgångspunkt att obligatoriet ska avskaffas, föreslår ett ekonomiskt bidrag till studentkårer på 310 kronor per helårsstudent, men pengarna ska betalas via högskolorna. Uppsala studentkår menar att bidraget borde betalas direkt till kårerna, för att bevara oberoendet. Om kåren skulle lägga fram ett eget förslag skulle det skilja sig en del från det nu lagda utredningsförslaget, säger Louise Callenberg.
- Bland annat skulle vi vilja att om man vill avskaffa kårobligatoriet så måste man titta på kårernas verksamhet i större utsträckning. Titta på vad det är som kårerna har i dag som riskerar att försvinna, och bygg ett förslag utifrån det, så att man bevarar det som är bra och positivt för studentinflytandet.

Håkan Rehn
hakan.rehn@sr.se