Protest mot nedläggning av Dalbyhemmet

Ett 40-tal invånare i Dalby by i södra Hagunda utanför Uppsala kräver att Dalbyhemmet får vara kvar.
Igår skrev Dalby byborna på ett gemensamt upprop för att bevara hemmet som Uppsala kommun vill lägga ner eftersom det inte anses ha de nödvändiga förutsättningarna vad gäller konstruktion, standard eller ekonomi för att byggas om. Enligt byborna och Lars O Ericson , centerpartistiskt kommunalråd och ledamot i äldrenämnden behövs hemmet som ett alternativ med närhet till naturen och landsbygden.