Färre går på biblioteket

Allt färre besöker stadsbiblioteket i Uppsala. Förra året besökte 932 472 personer biblioteket, det är 26. 351 färre besökare än året innan.
Besöksräknaren infördes år 2000 och då noterades över en miljon besökare. Positivare statistik syns när det gäller bibliotekets hemsida där antalet besökare på tre år ökat från 22 836 till 62 865 år 2002. En ökning med 175 procent.