Professorer kritiska till forskarutbildning

För lite tid till handledning och ett för stort ansvar för att ordna finansiering åt doktoranderna. Det menar en majoritet av de 2 400 professorer som i en undersökning har fått ge sin syn på forskarutbildningen vid universitet och högskolor.

Fyrtio procent av professorna menar också att doktorandernas avhandlingsämne påverkas av finansiärerna, och av dessa menar menar var femte att det förväntade resultatet också påverkas av vem som betalat.

En dryg tredjedel av handledarna menar att doktoranderna förbereds på ett ganska eller mycket dåligt sätt för arbetsmarknaden utanför högskolesektorn.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av Sverigesförenade studenkårer och facken ST och TCO.