Flera kyrkor utsatta för inbrott

Sex altarljusstakar och nattvardsvinet stals i veckan från Vassunda kyrka i Knivsta församling. Inbrottet gjordes någon gång under natten mellan tisdag och onsdag.
Även Husby långhundra och Östuna kyrka i församlingen har utsatts för inbrott respektive inbrottsförsök under veckan som gått. Nu har alla värdefulla föremål plockats bort och länsstyrelsen har gett tillstånd om att låsa fast kronorna i taket i väntan på att man ska installera larm i alla kyrkorna