uppsala

"Det har gått för långsamt"

Det är inte förvånande att många kommunhus i Sverige är otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det säger idag Handikappombudsmannen, som också ser en fara i att det finns så många brister i just kommunhusen i Sverige.

Som Upplandsnytt kunde berätta imorse finns det flera brister i bland annat Uppsala stadshus, och runt om i landet är bristerna ungefär de samma. Totalt undersökte Sveriges Radio 33 kommunhus. 20 stycken hade fel mått på handikapparkeringsplatserna. På 24 kommunhus kom inte den rullstolsburne in smidigt genom huvudingången. I nästan samtliga hänvisades den funktionshindrade till en annan ingång. Många handikapptoaletter hade också fel mått och i flera saknades det dessutom larm.

Handikappombudsmannen Torbjörn Andersson menar att det här i slutändan resulterar i att inte alla människor blir delaktiga i samhället.
- Det hade varit bättre om just kommunhusen, som är medborgarnas hus, hade varit ett föredöme.

Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson (kd) tycker att mer måste göras och säger att regeringen inlett ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting:
- Jag tycker att det är beklagligt att arbetet har gått så långsamt. Det var 2000 som Riksdagen beslutade om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Det var verkligen snigelfart i början och det är därför vi har har etablerat ett samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Men det är helt klart att det har gått för långsamt och jag tror att en del av det beror på att kunskapen har varit bristfällig, säger hon.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se