Brist på elever till vårdutbildningar

Behovet av personal till vårdsektorn ökar men samtidigt är det allt färre elever som söker till gymnasiernas vårdutbildningar. I Uppsala län har skolorna stora problem med att få studenter till omvårdnadsprogrammen.
På Lundellska skolan i Uppsala går just nu bara tre klasser sitt första år på omvårdnadsprogrammet. Men Gunilla Stenkula, skolans rektor, säger att de har kapacitet att ta emot många fler. Problemet är lika stort på alla gymnasier i länet. Till höstterminen 2001 var det inte en enda elev som sökte sig till omvårdnadsprogrammen i Tierp och Enköping och de 60 utbildningsplatserna fick stå tomma. Under de senaste två åren har läget blivit något bättre men det är fortfarande alldelses för få som väljer att gå en vårdutbildning. Och en ny undersökning från Kommunal visar att läget är det samma över hela landet samtidigt som behovet av vårdpesonal ökar. Undersökningen visar dessutom att det är få av de som går vårdprogrammen som avslutar sin utbildning. I Enköping var det bara 25 procent av de som började på programmet 1998 som gick klart sin utbildning. Gunilla Stenkula tror att det krävs stora förändringar i samhället för att fler ska söka sig till vårdutbildningarna. - Det krävs naturligtvis högre löner när man kommer ut och att hela sektorn får högre status, säger Gunilla Stenkula.