Moderater kräver öppna kort

Kommunfullmäktige i Uppsala får alldeles för lite information om hur det går med planeringen för ett Musikens hus. Det tycker moderaten Magnus Graner som nu kräver bättring.
- Det här är ju ett väldigt stort projekt för Uppsala och jag tycker att det är ett problem att man som fullmäktigeledamot inte får information direkt från politikerna utan från massmedia, säger Magnus Graner. Tidigare i veckan klubbade styrgruppen för en konsert- och kongressanläggning ett förslag till hur huset ska se ut och det kom fram att hela projektet troligen kommer att kosta runt 40 miljoner kronor mer än den ram fullmätkige satt upp. Bland annat den informationen fick Magnus Graner, som sitter i fullmäktige för moderaterna, via media. Han tycker att det är ett problem att de som till slut ska besluta om Musikens hus ska bli av inte får löpande information om hur projektet går. Vänsterpartisten Britt Löfgren som är det kommunalråd som ansvarar för demokratifrågor säger att hon inte tror att det är möjligt att alltid vänta med att informera massmedia till efter kommunfullmäktiges möte varje månad, men hon säger att om det är många fullmäktgieledamöter som vill ha information så bör de få det.