Livets Ord planerar ny skola i Sävja

Efter tre års letande har Livets Ord hittat en tomt i Sävja, Uppsala. Livets Ords skola vid Fyrislund är överfull och dom är i desperat behov av nya utrymmen.
Den plats som skulle vara aktuell för Livets Ords nya skola är en tomt i Sävja som ägs av kommunen. Just nu pågår en disskusion med kommunens fastighetskontor om lokalerna. En önskan finns från Livets Ords sida att upprätta en lokal på tomten för deras förskola och årskurs ett till två. - Det är lungt i Sävje och folk trivs där och det är ett önskemål från de föräldrar vars barn reser till skolan vid Fyrislund, säger Livets Ords skolchef Maj-Kristin Svedlund. Det går totalt 704 elever på Livets Ords skola vid Fyrislund och behovet av en ny lokal är akut. Antingen ska livets Ord arrendera tomten av kommunen eller köpa loss den. Fastighetskontoret säger till Upplandsnytt att dom just nu reder ut Livets Ords ekonomiska möjligheter. Det är just ekonomin som är Livets Ords frågtecken nu.Tanken är att byggandet ska ske på sikt, men först gäller det att hitta en tillfällig lösning för att så snabbt som möjligt öppna en skola på tomten. Det säger Maj-Kristin Svedlund, Livets Ords skolchef. Kontakta reportern: Anna Åkerlund