Landstinget betalar 280 000 till Göteborgs stad

Uppsala läns landsting måste betala 280 000 kronor till Göteborgs stad. Det handlar om en förlikning som rör ett datasystem.
Konflikten mellan Uppsala läns landsting och Göteborgs stad handlar om det datasystem som anställda inom landstinget använder för att skriva in handlingar i och där ärenden registreras. Det här systemet, som heter Aida, köpte landstinget från ett företag för sex år sedan. När företaget gick i konkurs köpte Göteborgs stad datasystemet och upphovsrätten till det. För att Uppsala läns landsting skulle få fortsätta att använda systemet krävde Göteborg landstinget på 230 000 kronor. Men det ville inte landstinget gå med på eftersom de tyckte att de redan betalat för systemet en gång, till den tidigare ägaren. När Göterborgs stad tog saken till tingsrätten och krävde landstinget på totalt 630 000 kronor. Dessutom skulle landstinget tvingas köpa ett nytt system som kostar flera miljoner. Landstinget valde att förlika eftersom saken aldrig prövats tidigare. -Det är inte prövet, därmed fanns det en risk att vi skulle förlora och det skulle bli väldigt dyrt, säger Peter Helgesson på landstinget, som menar att de är nöjda med förlikningen, trots att de tyckte de hade rätt i sak. Kontakta reportern: Lisa Helgesson