Ännu ingen lösning för hemlösa

Kommunens kontrakt med Kronåsen campus gick egentligen ut i dag men kommunen har förlängt kontraktet en vecka. Anledningen är att fyra av dom boende fortfarande inte har någonstans att ta vägen.
Uppsala kommun har ännu inte helt lyckas lösa boendeproblemen för de hemlösa som har en tillfällig bostad på Kronåsen campus. Randi Graungaard, som är ordförande i nämnden för vuxna funktionshindrade, säger till Upplandsnytt att hon tror att kommunen under denna vecka kan hitta ett alternativt boende för de fyra.