Kommunal borgen för Hargs hamn

Kommunstyrelsen i Östhammar beslutade i dag att bevilja borgen på 15,6 miljoner för investeringar i Hargs hamn. Förutsättningen är dock att även övriga ägare borgar för sin andel. Ett slutgiltigt beslut tas i fullmäktige i Östhammar i början av april.