Stora neddragningar på GUC

Grafiskt utbildningscenter, GUC, i Uppsala tvingas till kraftiga besparingar i höst. Personal kommer att sägas upp och undervisningen kommer att förändras.
Medieutbildningen på GUC är dyr i jämförelse med andra gymnasieprogram i Uppsala. Uppsala kommuns dåliga ekonomi gör att skolan måste spara pengar. - Vi har förståelse för att kommunen måste spara pengar, säger Lars-Göran Nyström, VD på GUC. Och jag är av den uppfattningen att det alltid finns besparingar som man kan göra. Det är ännu inte klart hur många bland personalen som kommer att förlora sina jobb. Den siffra Lars-Göran Nyström nämner är 26, men han säger att det lika gärna kan bli fler eller färre. Från och med hösten kommer undervisningen att förändras - men konkret på vilket sätt kan GUCs ledning ännu inte säga. Men VDn för GUC, Lars-Göran Nyström, tror inte att det här kommer att inverka på utbildningens kvalité. - Vår förhoppning är att det inte kommer att sänka kvalitén, säger han. Vi får ompröva vårt sätt att arbeta och hitta effektivare sätt. Förhandlingarna med kommunen är ännu inte klara. Den 11 april beräknas allt vara klart. Kontakta reportern: Åsa Mendel-Hartvig