Uppsalahem vann hyresstriderna

De hyresgäster i Tunabackar och Lasseby gärde som protesterat mot att få hyreshöjningar, p.g.a. pågående badrumsrenoveringar, förlorade mot Uppsalahem i hyresnämnden i dag.
Uppsalahem hävdar att badrumsrenoveringarna i Lasseby gärde och Tunabackar handlar om standardhöjande åtgärder och att hyresgästerna därför också ska betala ökad hyra med 290 kr i månaden. Hyresgästerna däremot menar att renoveringarna, som görs i samband med stambyte i fastigheterna, ska ses som normalt underhåll. Totalt är det ett 50-tal hyresgäster i Uppsalahem som vänt sig till hyresnämnden, och nu i en första omgång prövades 13 av fallen. Och hyresnämnden ger Uppsalahem rätt: åtgärderna kan inte anses oskäliga och kan inte anses strida mot hyresgästers intressen i allmänhet, säger hyresnämnden. Kristina Eriksson, som är ordförande i den lokala hyresgästföreningen i Lasseby gärde, är besviken: - Som enskild hyresgäst så känns det som att vår talan har väldigt liten betydelse, säger hon. Det här är ett naturligt underhåll som fastighetsägaren borde lägga in i sin bugdet. Vi har ju faktiskt betalat hyra i många, många år, utan att få något för det. Inge Ahl, bostadschef på Uppsalahem, tycker att det är ett problem att de nu kommit på kollisionskurs med så många hyresgäster. - Nu måste vi förklara åtgärderna och vinna dem för den här saken, säger han. Kontakta reportern: Mårten Nilsson