Bättre insyn och kontroll av kommunala bolag

Uppsala kommun ska nu få bättre kontroll över de kommunala bolagen. Under våren har flera politiker riktat kritik mot de två kommunala bolagen Uppsalahem och GUC och i gårdagens fullmäktige var enigheten stor om att politikerna har för lite insyn och för lite kontroll över vad bolagen gör.
Under våren har debatten kring de kommunala bolagen i Uppsala varit intensiv. Upplandsnytt har bland annat kunnat rapportera om personalförmåner inom Uppsalahem, som gör att personalen kan gå före i bostadskön, och att Grafiskt Utbildningscenter, GUC hotat att stämma sin majoritetsägare, kommunen. Flera politiker tycker att bolagens ägare, kommunfullmäktige, har för lite insyn i vad som egentligen pågår i bolagen. Moderaten Magnus Graner, som tog initiativet till gårdagens debatt i kommunfullmäktige tycker att fullmäktige idag tittar för mycket bara på hur bolagen går ekonomiskt och för lite på vad de gör; -De kommunala bolagen syftar ju inte till att tjäna pengar utan är ju inrättade för att uppfylla något kommunalt syfte som att bedriva skola, bygga bostäder och det viktiga är ju att sådana saker blir gjorda och inte bara att bolagen går runt ekonomiskt. Och Magnus Graner fick i debatten också med sig socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig som säger att hon ska ge i uppdrag till tjänstemännen att fundera på hur kommunen tydligare kan tala om för bolagen vad den vill att de ska ägna sig åt och hur fullmäktige kan få mer information om hur det går för bolagen.