Människofot i smutstvätten

Vid det tvätteri i Eskilstuna som tar emot tvätt från bland annat Uppsala läns landsting hittade man i höstas en människofot bland smutstvätten.
Rättsläkare som har undersökt foten konstaterar att inget brott ligger bakom fyndet. Men fortfarande vet man inte varifrån foten kom. - Det har inte gått att koppla fyndet till något speciellt sjukhus, säger Bengt Jansson vid Eskilstunapolisen till TT. Tvätteriet tar emot tvätt från fem olika landsting samt från Karolinska sjukhuset i Solna.