Lantbruksuniversitetet JO-anmäls

Ledningen för lantbruksuniversitetet i Uppsala har i dag JO-anmälts av studenter på veterinärutbildningen.
Studenterna anser att veterinärutbildningen riskerar att bli undermålig genom lantbruksuniversitets besparingar. Försämringar i kursplanerna och stängningen av hästjourkliniken har placerat veterinärutbildningen i en ohållbar situation, skriver studenterna i sin anmälan. Studentkåren, Veterinärmedicinska föreningen, anser att universitetets ledning nonchalerat studenternas oro och till och med försökt att tysta ner deras krav på inflytande, vilket skulle vara ett lagbrott.