Få anmäler brott på gruppboenden

"Rättsfria zoner" - så beskriver Uppsalaforskaren Astrid Kubis gruppboenden för utvecklingsstörda. I sin doktorsavhandling har hon kommit fram till att hälften av de boende i undersökningen har utsatts för olika brott av dem de bor med - men det polisanmäls nästan aldrig. Och offret tvingas bo kvar under samma tak som förövaren.
- Det blir ju så att offret får vara kvar i en situation där han eller hon utsätts för övergrepp hela tiden. Det kan ju pågå under flera år, säger Astrid Kubis. Hon har intervjuat personal vid 48 gruppboenden i en kommun i Sverige. Av de 277 personer som bor där har varannan utsatts för brott - misshandel, sexuella ofredanden, stölder eller hot och tvång. Men det var bara ett fall som polisanmälts. - Det handlar om offrets rättstillgänglighet. Det som händer identifieras inte som ett möjligt brott, säger Astrid Kubis. Enligt Mikael Malmberg, chef för våldsroteln vid uppsalapolisen är fall där offret är utvecklingsstört ofta svårutrett. Ofta kan det vara svårt att uttrycka och berätta vad som hänt. I Uppsala utreddes för en tid sedan ett fall där en kvinna med utvecklingsstörning anmält en vårdare vid boendet för sexuellt ofredande. Utredningen fick läggas ned eftersom hon inte kunde beskriva när och hur händelsen gått till. Men många fall kommer alltså inte ens så långt som till polisens dörr. Det kan bero på synen på de boende - att man hellre vill vårda, och då värnar om förövarens vård. Resultatet blir att offret tvingas bo kvar med förövaren.