Pensionerade läkare kan motverka läkarbristen

Låt pensionerade läkare fortsätta att arbeta! Det är budskapet i den motion folkpartiet har lämnat till Uppsala läns landsting.
Idag råder ingen akut läkarbrist i länet men i landstingets situationsanalys uppges det att 42 procent av dom anställda inom hälso- och sjukvården i Uppsala län kommer att gå i pension år 2015. - De kan få fortsätta på deltid.De sitter på en enorm kunskap, säger Leif Lanke som sitter i landstinget för folkpartiet. Med sin motionen vill folkpartiet motverka en avgångskris. Förslaget går ut på att landstinget pratar med varje läkare som närmar sig pensionsåldern för att se om det finns nåt sätt att hålla dom kvar. Elisabet Olding Stenkvist är pensionerad sen fem tillbaka. Tidigare var hon var överläkaree på infektionskliniken på akademiska sjukhuset. - Där finns många som vill fortsätta med ett yrke som känns meningsfullt, säger Elisabet Olding Stenkvist. Man måste fråga sig om man orkar hänga med i den snabba utvecklingen. Kontakta reportern: Anna Åkerlund