Stoppa avlivningen av råkor

Upplands Ornitologiska förening, UOF säger bestämt nej till Uppsala kommuns årliga försök att decimera råkstammen.
De senaste vårarna har kommunen rivit ner råkbon för att få ner antalet råkor, orsaken är att miljökontoret fått klagomål på att fåglarna skränar, stör och smutsar ner. Men nu är det dags att stoppa avlivningen menar Ulf Karlsson, fågelskyddsansvarig på UOF. Enligt Ulf Karlsson har upplands råkbestånd halverats på 12 år vilket gör att det nu är dags att stoppa avlivningen.