Grannar vill stoppa behandlingshem

Grannarna till ett planerat behandlingshem i Forsmark för tonårspojkar överklagar nu byggnadsnämndens beslut om bygglov för vårdhemmet.
Enligt de boende riskerar de att förlora 150 000 till 200000 kronor vid en eventuell husförsäljning om det skulle ligga ett behandlingshem intill. De befarar också att ungdomarna är tungt kriminella och missbrukare, vilket de menar skulle kunna orsaka störningar och problem för de boende i området. Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till överklagan. Enligt de boende riskerar de att förlora 150 000-200 000 kronor vid en eventuell husförsäljning om det skulle ligga ett behandlingshem intill. De befarar också att ungdomarna är tungt kriminella och missbrukare, vilket de menar skulle kunna orsaka störningar och problem för de boende i området. Länsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till överklagan.