Lagstiftning ska förhindra framtida telestopp

Länsstyrelsen i Uppsala län drar nu rikstäckande slutsatser av det stora teleavbrottet i Uppland i höstas och vill se ny lagstiftning och långt bättre samordning inom el- och telesektorn.
Det moderna samhället blir bara mer och mer beroende av att systemen fungerar, sa Stig Ekberg, länsstyrelsens försvarsdirektör, vid en presskonferens idag. Vid avbrottet den 2 oktober - som varade i drygt fem timmar drabbades 230 000 abonnenter i Uppland. För minst 40 000 av dem slogs larmnumret 112 omedelbart ut.