Långa väntetider i Uppsala

Lantmäterienheten i Uppsala tar mycket längre tid på sig för ärenden än länets andra kommuner. Även om målet är att det ska ta ungefär ett halvår kan väntetiderna i många fall bli mycket längre.
Lennart Sandberg i Svia utanför Uppsala är en av dom som drabbats. Han vill stycka av en bit på sin tomt för att bygga ett hus men har fått vänta länge på lantmätarna: - Ja, det är över ett år nu som jag fått vänta. Nu kommer vi bygga här iallafall, så får vi se hur det här löser sig. Men att ha en så här lång väntetid utan att få veta ungefär när ärendet kommer att handläggas, det tycker jag är märkligt. Lantmäteriavdelningen vid Uppsala Kommun tar lång tid på sig. Inte bara om man jämför med resten av länets kommuner där ärendetiderna i Uppsala ibland kan vara dubbelt så långa. Kommunen är dessutom långsammast i hela Mälardalen. 50% av ärendena här tar sex månader. I Västerås och Norrköping till exempel är motsvarande tid fyra månader och i Linköping fem månader. Enligt Peter Medin som är chef för Lantmäteriavdelningen beror dom långa handläggningstiderna på att antalet ärenden har tredubblats under senare år. Man har därför både nyanställt personal och lånat in personal från det statliga lantmäteriet för att korta väntetiden. Kontakta reportern: Erik Möller