Varierande ersättning för kyrkans förtroendevalda

Det skiljer mycket mellan arvodena för kyrkans förtroendevalda runt om i Sverige. Ordföranden i kyrkonämnden i Uppsala är näst högst betald i landet och får 60 000 kronor om året.
Personen på samma post i exempelvis Munkfors tar inte ut något arvode alls, det skriver Kyrkans Tidning. Allra högst arvode har ordförande för kyrkonämnden i Västerås, som får 130 000 kronor om året.