Akademiska får ny chefsläkare

Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått en ny chefsläkare. Hon heter Brita Winsa och har under de senaste åren varit chef på diabetes- och endokrinsektionen på Akademiska sjukhuset.
Hon leder också en grupp som ska reformera läkarutbildningen vid den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.