Rånare utnyttjar dålig polisbemanning

De senaste bankboxsprängningarna i Norrtälje och Rimbo är bara de senaste exemplen på en våg av liknande brott i Roslagen. En ökad brottslig aktivitet som kan bero på områdets geografi och polisbemanning.
- Valet av de här brottsplatserna kan ha att göra med att det är ett stort polisdistrikt, det är lätt att komma undan, lätt att gömma sig. De kan dessutom ha kunskaper om hur stor polisbemmanningen är, det säger Lars Johansson som är inspektör vid länskriminalen i Stockholm. Under de senaste åren har nästan ett tjugotal rån mot banker, postkontor, värdetransporter och sprängningar av bankboxar, inträffat i Roslagsområdet. Lars Johanssons teorier kring varför det varit så många brott i dom trakterna får stöd av liknande verksamhet i andra delar av landet. Tillexempel har Östersund, Dalarna och Karlstad drabbats. Områden där poliserna är få och där det finns gott om flyktvägar för gärningsmännen. När det gäller den senaste sprängningen i Norrtälje, sitter tre män anhållna och polisen misstänker dessutom att de har anknytning till en rad liknande brott.