Grannar oroliga för buller vid Musikens hus

Mer trafik och mer buller i närheten av ett Musikens hus i Uppsala. Det är det som oroar det framtida husens grannar mest. Detta enligt de svar som skickats in till kommunen i samband med att de blivande grannarna fått tycka till om detaljplanen för konsert- och kongressanläggningen.
- En fullsatt konsert ger en massa trafik, och det kan vara problematiskt. Det är viktigt att man klarar av detta utan att barnen blir överkörda och de boende störda, det säger Magnus Åkerman som är ordförande i bostadsrättsföreningen Uppsalahus nummer 22. Under våren har politiska nämnder, blivande grannar och andra berörda fått tycka till om byggplanerna för en konsert- och kongressanläggning vid Vaksala torg i Uppsala. Och om man ser till dem som bor i kvarteren i närheten så är många oroade över att det kommer att bli mycket mer trafik i området när konsert- och kongressanläggningen är i gång. Till de bekymrade hör de som bor i bostadsrättsföreningen Uppsalahus nummer 22:s ljusbruna 70-talshus på Norrtäljegatan längst ner mot stationsområdet. De tycker att de har många bilar, bussar och mycket buller runt knuten redan i dag. Och rektorn och föräldraföreningen på Vaksalaskolan oroar sig över att trafiksituationen kommer att bli ännu farligare för barnen än i dag. Många av de nämnder och föreningar som svarat hoppas att de här problemen ska lösas i den trafikutredning som kommunen håller på med nu. Bland andra åsikter om Musikens hus som kommit fram i de brev som skickats till kommuen finns, som Upplandsnytt berättat tidigare, bland annat en oro för att det ska finnas för lite parkeringsplatser i området och att det finns en risk att Musikens hus blir för dominerande vid Vaksala torg.