Uppsala fortsätter bryta lag om dagisplats

Uppsala kommun klarar fortfarande inte av att ge dagisplatser till alla inom den lagstadgade tiden på fyra månader.
Uppsala kommun har hittills vägrat att ge kompensation för föräldrar som fått vänta längre, med hänvisning till att det skulle strida mot den kommunala likställighetsprincipen. Men nu har Göteborgs stad beslutat att införa just en sån kompensation som det enligt Uppsala kommun inte går att införa. I Uppsala kommun är det cirka 140 barn som nu stått längre än fyra månader i dagiskö. Kommunledningen, som ju består av samma partier som i Göteborg, har tidigare funderat på införa en kompensation för föräldrar som väntat längre än den lagstadgade tiden. Kompensationen skulle göra så att när man väl får en dagisplats så blir den avgiftsfri lika lång tid som gränsen på fyra månader som överskridits. Men Uppsala kommun backade och menade att jurister avrått dom, eftersom en kompensation till vissa medborgare skulle kunna strida mot kommunens likställighetsprincip, dvs att alla kommuninvånare ska behandlas lika. I Göteborgs stad togs beslutet häromdan att genomföra precis den form av kompensation som Uppsala backade ifrån. Det ansvariga kommunalrådet i Uppsala Stavros Giangozoglu ville i går inte bli intervjuad i frågan. Reporter Mårten Nilsson. Frank Andersson, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg säger att där har ingen avrådan kommit från juristhåll, och han ser kompensationen som en rättvisefråga, - Då är detta ett sätt för oss att i vart fall på något sätt erkänna att vi som kommun inte klara av detta, men att detta är ett plåster på såret. En av dom drabbade är Krister Halldin i Björklinge, som liksom sin sambo fått gå ner i arbetstid pga att Uppsala kommun inte klarat vad den är ålagd, - Jag vet inte hur vi ska göra med att betala räkningar och så vidare, när sparpengarna är slut och föräldradagarna är slut, så finns det inga alternativ... Jag vet inte hur vi ska göra. Krister Halldin tycker att Göteborgs införande av kompensation borde få Uppsala kommun att på nytt ta upp frågan. -Göteborgs kommun verkar ju vara mer renhåriga, de erkänner att de gjort fel när de betalar ut en ersättning för det. Det ansvariga kommunalrådet i Uppsala Stavros Giangozoglu ville i går inte bli intervjuad i frågan. Kontakta reportern: Mårten Nilsson