Projekt ska få kurder intresserade av EMU

Det behövs särskilda insatser för att få invandrargrupper att rösta i EMU-valet. Det anser Khalil Kerro på Svensk-kurdiska föreningen i Uppsala, som nu vill dra igång ett särskilt projekt för att få kurder intresserade av EMU-frågan.
Projektet är tänkt att utformas så att man utbildar ett tjugotal personer om EMU och sedan är det meningen att dom ska informera och få kurderna att gå och rösta i höstens val. Man vill även ordna allmänna föreläsningar där EMU-förespråkare och EMU motståndare ska mötas. Dessutom vill svensk-kurdiska föreningen ordna en röstfest innan valet för att uppmuntra kurderna att rösta. Khalil Kerro tycker att det behövs särskilda insatser för att engagera invandrargrupper i demokratifrågor eftersom man i den allmänna debatten ofta utgår från värderingar som kanske inte delas av invandrarna. - Sverige har haft en lång process för att komma hit när det gäller EMU frågan, men för oss är det nytt, vi kom bara hit till färdigt resultat. Men med rätt integrationspolitik så kommer vi också ikapp våra gamla svenskar.