Arlandapersonal stängs av efter misstanke om brott

Två anställda på Luftfartsverket på Arlanda flygplats och två chefer på industrikoncernen ABB har stängts av från sina arbeten efter misstankar om oegentligheter kring affärskontrakt på Arlanda flygplats.
Händelsen har polisanmälts av Luftfartsverket men ännu inte av ABB, som var de som avslöjade den brottsliga hanteringen. - Det var ABB som fattade misstankar om vissa varor som man inte tyckte hörde hemma i Luftfartsverkets beställningar till ABB. Saker som man normalt inte nyttjar på en flygplats säger Jan Lindqvist, informationsdirektör på Luftfartsverket. Men han vill inte kalla affären för en muthärva, då upphandlingarna mot ABB och andra företag ser ut att ha gått rätt till. Däremot misstänks enskilda medarbetare som varit inblandade i delar av de större beställningaran ha utnyttjat systemet för att skaffa sig prylar för egen vinning. Exakt vad för slags föremål det handlar om och hur mycket de varit värda får vi inte veta. - Nånting har ju de här prylarna kostat och någon har i slutändan fått betala för det. Vi ser mycket allvarligt på det, det är inte acceptabelt. Det här är förödanade för den interna kulturen. Det är därför vi måste reagera hårt och tillsätta utredning och göra polisanmälan - det är oacceptabelt helt enkelt, säger Jan Lindkvist. Utredningen fortsätter nu, bland annat för att se om fler anställda är inblandade i härvan.