Fusk i aktietävling

En deltagare i Aktie Grand Prix och Aktie SM har fällts vid Uppsala tingsrätt för otillbörlig kurspåverkan.
Fusket har bestått i att den åtalade har gjort egna affärer i tävlingsaktier och på så sätt fått en värdestegring i sin tävlingsportfölj och därmed förbättrat sin placering i tävlingarna. Vice chefsåklagare Yngve Rydberg vid Ekobrottsmyndigheten säger att domen är intressant eftersom han utreder ytterligare fem liknande fall. Brottet anses vara ringa, straffet blev 1200 kronor i dagsböter.