GUC som friskola eller i bolagsform

En utredning är nu klar om hur gymnasieskolan GUC i Uppsala ska drivas och organiseras i framtiden. Idag drivs skolan i bolagsform med kommunen som största ägare.
En utredning är nu klar om hur gymnasieutbildningen vid Grafiskt utbildningscenter, GUC, i Uppsala ska organiseras i framtiden. Utredaren, konsulten Lars Höglind, väljer att inte själv ta ställning till om hela medieutbildningen på centret i framtiden bör drivas som friskola eller om kommunen ska ta över undervisningen. Båda vägarna är möjliga, menar Lars Höglind, liksom även att fortsätta med en blandform liknande den man har i dag.