Stor del av Uppland strömlöst

Just nu är många hushåll runt om i Uppland drabbade av strömavbrott, främst i östra och norra Uppland och i Enköpingstrakten.
Orsaken är den kraftiga blåsten som fått träd att falla ner över elledningar. Teddy Palm på Vattenfalls pressjour säger till Upplandsnytt. att han inte vet hur många abbonenter som har drabbats men att det är väldigt många. Han vet inte när strömmen beräknas vara åter.