Gamla dieselmotorer förorenar

Avgaserna från dieseldrivna maskiner står för 23 procent av utsläppen i svenska städer.
Det visar resultatet av en tre år lång studie som i går presenterades vid ett seminarium hos Institutet för jordbruks- och miljöteknik Trots detta släpper i dag den allra renaste dieselbilmotorn ut en femhundradel så mycket avgaser som 1993 års modeller gjorde. Problemet är att en stor del av arbetsmaskinerna fortfarande drivs av äldre motorer.