Biobbränsle lockar i Örsundsbro

De stigande priserna på el och olja har skapat nya möjligheter för lantbrukare. I Örsundsbro driver tio lantbrukare en fjärrvärmepanna med biobränsle från skogen.
- Man kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att man blir försörjd. Det gäller att hitta alternativ i dag, säger Arne Nordfors som är VD för Agrovärme i Örsundsbro. Han visar runt i den lilla värmepannan, en av de två i Enköpings kommun som ägs gemensamt av lantbrukare och Lantmännen. Flis från skogen värmer upp åtta större fastigheter som till exempel skolan och ålderdomshemmet, och för Arne Nordfors som egentligen odlar spannmål har det blivit ett lönsamt extraknäck. I takt med de stigande priserna på el och olja så har de alternativa energislagen blivit allt mer intressanta. Både spannmål och biobränsle av andra slag, till exempel det snabbväxande träslaget salix. Enligt LRF har i dag upp mot var tredje bonde någon inkomst från energisidan. Ett femtiotal värmeanläggningar i landet drivs som den i Örsundsbro av lantbrukare. Mest pengar finns att hämta från mer förädlade produkter och LRF driver redan flera projekt för att skynda på utvecklingen. Tillsammans med Lantmännen har man exempelvis redan en etanolfabrik i Norrköping som enligt uppgift går bra. Det finns redan planer för minst två till fabriker. Det här gör att inkomsterna från energiproduktionen blir allt viktigare för lantbrukarna tror LRFs ordförande Caroline Trapp. - Ska Europa öka bioenergiandelen även på bränslesidan kommer det att fordras väldigt mycket produktion av spannmål för till exempel etanolframställning. Men det krävs politiska beslut om till exempel beskattningen av biobränsle, säger Caroline Trapp.