Operatörer samordnar inte ansökningar

Den vanligaste orsaken till att kommuner skjuter upp beslut om 3G-master är att operatörerna inte samordnar sina ansökningar. Det framgår av en Temoundersökning som gjorts på uppdrag av Post- och telestyrelsen.
I undersökningen har 56 procent av de tillfrågade kommunerna svarat att det är vanligt att operatörerna inte lever upp till de krav som kommunerna ställer på att de ska dela mast.