Särskilt ansvar för flyktingbarn för dyrt

Förslaget om att 15 kommuner i landet skulle ansvara för att ta emot ensamma barn som söker asyl, blir inte av.
Det säger Migrationsminister Jan O Karlsson till Ekot. Orsaken är, enligt Karlsson, att det blir för dyrt. Kostnaden för förslaget, som Socialstyrelsen fått i uppdrag att lägga fram, skulle bli 350 miljoner. Upplandsnytt har under det senaste året uppmärksammat de ensamma barnens situation vid bland annat Gimo flyktingförläggning.