Hovrätten dömer Enköpingspolitiker för tjänstefel

Svea hovrätt ändrade idag domen i det uppmärksammade målet mot politikerna i Enköpings kommuns miljönämnd.
I tingsrätten friades alla politiker men i hovrätten döms sex politiker till dagsböter för tjänstefel. Politikerna ställdes inför rätta för att vid ett tiotal tillfällen ha sett mellan fingrarna med företag som låtit bli att rapportera kontroller av freonhaltiga köldmedier i kylanläggningar. Enligt kammaråklagare Eva-Lotta Johansson i Västerås begick nämnden tjänstefel när den inte polisanmälde den bristande rapporteringen eller dömde ut miljösanktionsavgifter.