Allt fler företag i konkurs

Den svaga konjunkturen märks nu bland landets företag. Under det senaste året har antalet konkurser ökat kraftigt.
I mars månad var det totala antalet konkurser 816 stycken och det är en ökning med 22 % jämfört med mars förra året. I Uppsala län var skillnaden ännu större - 38 % för samma period, 18 företag gick i konkurs under mars månad att jämföra med 13 företagskonkurser i mars förra året. Det visar statistik från UC:s företagsinformation.