Arbetslösheten växer i länet

Antalet öppet arbetslösa i Uppsala län var vid mars månads slut 5665 personer. Det är 1 140 fler arbetslösa jämfört med samma tid förra året.
Störst ökning märks bland antalet långtidsarbetslösa i länet, 427 personer eller nästan 60 % fler har blivit långtidsarbetslösa under året som gått. Långtidsarbetslösheten har ökat mest i Östhammars kommun.