Miljömål spikas för länet

Som ett av dom första länen i landet tog idag Länsstyrelsens styrelse i Uppsala län beslut om miljömål för Uppsala län de närmaste sju åren.
Det är riksdagen som har gett länsstyrelserna uppdrag att anpassa 15 nationella miljömål till en regional nivå. Representanter från lokala myndigheter näringsliv och organisationer har satt upp mål för hur vatten, luft och bebyggd miljö och landskapet ska kunna förbättras. Varje år ska sen länsstyrelsen rapportera in till regeringen hur målen följs.