Uppsalakrog kan mista tillstånd efter ekonomistrul

Den klassiska danskrogen Baldis i Uppsala riskerar att bli av med sitt serveringstillstånd. Uppsala kommuns nämnd för serveringstillstånd ska fatta sitt beslut nästa vecka, men den utredare som anlitats rekommenderar att nämnden ska dra in tillståndet.
-En grundförutsättning för att ha serveringstillstånd enligt alkohollagen är att man vill göra rätt för sig mot det allmänna, det vill säga betala skatter och avgifter i tid. Och det har inte gjorts, säger Gunnar Kriig Olsson från Örebro. Såväl Baldis, eller Baldakinen, och krogen Påvels i samma fastighet, uppvisar ekonomiska brister som äventyrar serveringstillståndet, visar utredningen. Revisorn för företagsgruppens moderbolag har berättat att han inte fått tillräckligt med underlag för att göra en riktig revision. Båda dotterbolagen har också skulder hos kronofogden, ett har begärts i konkurs. Utredningen har gjorts på uppdrag av Uppsala kommun. Kontakta reportern: Mårten Nilsson