Enköpingspolitiker: "Vi gjorde inget fel"

- Jag har fortfarande den uppfattningen att vi inte gjorde något fel. Så säger före detta ordförande i Enköpings miljönämnd, Kjell Johansson. Idag dömdes han för tjänstefel.
Före detta ordförande Kjell Johansson och ledamoten Lennart Andersson var besvikna när domen föll idag, och hovrätten gått mot tingsrättens tidigare, friande dom. - Vi visste väl på det viset, men vi tyckte väl att företagen borde få chansen att rätta till det de inte gjort, säger Lennart Andersson. Miljöinspektörer hade vid flera tillfällen 1999 rapporterat om företag i kommunen som överskred miljöreglerna. De hade dessutom förklarat för politikerna i nämnden att det var politikernas skyldighet att åtalsanmäla och ta ut straffavgifter av företagen det gällde. Trots detta valde politikerna vid några tillfällen att inte göra det. Enköpings Tingsrätt valde alltså att fria politikerna, men Svea Hovrätt anser inte att gärningarna ska anses som ringa. Hovrätten säger bland annat politikernas handlande vittnar om en bristande acceptans av dom krav som ska kunna ställas på dem. -Det hade varit helt otillfredsställande om kommunala nämnder inte kunnat göras ansvariga för felaktiga beslut, säger åklagare Eva Lotta Johansson. Före detta ordförande, Kjell Johansson funderar på att överklaga till Högsta domstolen. Kontakta reportern: Erik Möller