Enköpingsdom får konsekvenser

Gårdagens fällande dom mot politikerna i Enköpings miljönämnd kommer att få stora konsekvenser för många andra kommuner. Det säger Barbro Jönsson, som är chefsåklagare vid riksåklagarämbetet.
- Det här skickar en väldigt tydlig signal till alla kommunala tillsynsmyndigheter om vad de förväntas göra i de här sammanhangen. Bakgrunden till gårdagens dom är att politkerna, under 1999, flera gånger lät bli att ta ut miljösanktionsavgift från företag som bröt mot miljöreglerna och lät bli att anmäla misstänkta miljöbrott till polis och åkagare. Detta trots att miljöinspektörer i kommunen förklarat för dem att de var skyldiga att göra det. Svea Hovrätt dömde i går politikerna till dagsböter för tjänstefel. Både Svenska naturskyddsföreningen, som anmälde politikerna i Enköping från början, och Barbro Jönsson vid riksåklagarens miljöbrottsenhet säger nu att domen kommer att få stor betydelse även i andra kommuner. Barbro Jönsson menar att det inte alls är ovanligt att politiker idag gör bedömningar om vilka brottsmisstankar de ska lämna vidare till åklagare, trots att hon menar att lagen är väldigt tydlig med att alla misstankar om brott mot miljöbalken ska lämnas vidare. Den fällande domen mot Enköpingspolitikerna kan därför få stor betydelse, tror hon. - Definitivt, nu är det den första överrättsdomen vi har och det gäller hela nämnden och inte bara ordföranden, så den kommer att bli en oerhört stabil bas att stå på när det gäller tillsynsmyndigheternas skyldigheter, säger Brarbro Jönsson. Miljöbalken, som är den lag som styr över de här frågorna kommer att ändras. Under arbetet med att förändra lagen så är det många instanser som har skrivit till regeringen att de tycker att man ska ta bort regeln som säger att kommuner och andra tillsynsmyndigheter är skyldiga att anmäla alla brottsmisstankar. Fast miljödepartementet tycker att den skyldigheten ska vara kvar. Bedömningen av vad som är ett brott ska inte ligga på tillsynsmyndigheten utan på en åklagare, menar man. Kontakta reportern: Lisa Helgesson