Landstinget tjänar miljoner på läkemedelsbyte

Landstinget i Uppsala län kommer att kunna tjäna minst 16 miljoner kronor per år i minskade läkemedelskostnader. Det är patentet för det blodfettssänkande läkemedlet Zocord, som nu gått ut - och landstinget kan därmed gå över till ett billigare alternativ.
För de patienter som även i fortsättningen vill använda Zocord får själv betala mellanskillnaden mellan Zocord och de billigare preparaten. Enligt landstinget är det ingen skillnad i medicinsk kvalitet på Zocord och de läkemedel som landstinget nu tänker byta till.