Hundar kan avslöja människors hälsa

På Lantbruksuniversitetet i Uppsala håller forskare på att bygga upp en hunddatabas. En databas som också kan avslöja viktiga saker om människors hälsa.
Hundarnas liv, sjukdomar och död ska bokföras i databasen, som därmed kommer att innehålla en massa information som kan bidra till forskningen. Inte bara avseende hundars hälsa, utan kanske också människors. Hundarna är rätt lika oss människor, de bor i samma miljöer som vi, de lever allt längre och får i ökande utsträckning åldersrelaterade sjukdomar precis som vi. Även hundar drabbas till exempel av allergiska eksem och diabetes.