Trångt mellan Enköpings sjukbäddar

Flera patientsängar på Enköpings lasarett är felplacerade och nu kräver Arbetsmiljöverket att felen åtgärdas. De står helt enkelt för nära varandra.
Trots böter och massmedial uppmärksamhet struntar vissa sjukhus fortfarande i kravet på 80 centimeters avstånd mellan patientsängarna för att ge personalen tillräckligt med utrymme när de jobbar. Vid Arbetsmiljöverkets tillsyn som avslutades i förra veckan inspekterades 34 sjukhus runt om i landet. Vid åtta av sjukhusen fanns totalt 19 felplacerade sängar.